• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+
イイね!
2021年08月26日

K10マイクラ スウェーデン仕様車カタログ1984年11月の主文翻訳。2021年8月26日投稿。

K10マイクラ スウェーデン仕様車カタログ1984年11月の主文翻訳。2021年8月26日投稿。 #2021年8月28日投稿。

K10マイクラ スウェーデン仕様車カタログ1984年11月の
主文をGoogleテキスト翻訳機能を使用して試してみました。◆スウェーデン語◆

Nissan Micra. MATT OCH VIKT BRÄNSLEDEKLARATION (Liter/mil eril Konsumentverkets normer) Blandad körning Stadskörning Landsvägskörning Tankvolym, liter Längd, cm Bredd, cm 365 156 Höjd, cm Axelavstånd, cm Spårvidd fram/bak, cm Vänddiameter, m Antal rattvarv 0.51 0,59 0,42 40 139,5 230 134,5/133 8.8 3.4 Däckdimension Tjänstevikt, kg Max last, ka Max slapvagnsvikt, kg 145 SR 12 760 340 700 GARANTIER 1 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti MOTOR STANDARDUTRUSTNING 288 Slagvolym. cc Cyl. diameter, mm Slaglängd, mm Max effekt DIN hk (kW) vid varv/min Max vridmoment kpm (Nm) 7,4 (73) vid varvimin Kompressionstörhållande Rekommenderat oktantal Halogenstrålkastare med torkare och spolning Halvljusautornatik: Backljus. Varningsblinkers. Trippmatare Vindrutetorkare med två hastigheter och intervalitorkning Digitalur med tid och daturn. Cigarettandare. Blupovármd bakruta med torkare och spolning. Tonade rutor runt om. Eluppvärmda framstolar. Helt fygklödda sáten Konsol melan tramstolarna med forvaringsfack. Fona ringsfack på dörrarnas insidor. Värme och ventilationssystem med recirkulerande irstalning Fläkt med 3 hastigheter. Kontinuerlig genomventilation. Delbart baksāte Bakluckan kan öpponas från förarplatsen Belysning bagagerum. Låsbar tanklucka, Ytre backspeglar inställbara från kupén, Kurvhand tag för fram- safespassagerare Oppningsbara sidorutor bak. 68 68 50 (37) 6000 3600 9,51 93 ELSYSTEM Batteri Generatoreffekt Startmotoreffek! 12V 45A 700W 800W NISSAN e ONS

◆スウェーデン語~日本語翻訳◆

日産マイクラ。 マットと重量の燃料宣言(リットル/ mil eril消費者庁の基準)混合運転都市運転道路運転タンク容量、リットル長さ、cm幅、cm 365 156高さ、cmホイールベース、cmトラック幅フロント/リア、cm回転直径、m番号ステアリングホイール回転数0.510.59 0、42 40 139.5 230 134.5 / 133 8.8 3.4タイヤ寸法サービス重量、kg最大荷重、ka最大トレーラー重量、kg 145 SR 12760340700保証1年間の新車保証3年間の車の損傷保証6年防錆保証エンジン標準装備288ストローク量。 ccシリンダー 直径、mmストローク長、mm最大出力DIN hp(kW)at rpm最大トルクkpm(Nm)7.4(73)at rpm圧縮保持推奨オクタン価ワイパーとフラッシングを備えたハロゲンヘッドライトディップビーム自動:バックライト。 警告灯。 トリップフィーダー2つの速度と間隔乾燥を備えたフロントガラスワイパー時間と日付のデジタル。 ライター。 ワイパーとリンスを備えたBlupow加熱リアウィンドウ。 周りに色付きの窓。 電気加熱式フロントシート。 収納コンパートメント付きのKonsolメラントラムチェアで完全に覆われています。 ドアの内側にあるリングコンパートメントを見つけます。 3つの速度の再循環照射ファンを備えた暖房および換気システム。 換気を通して継続的。 分割可能なリアシートテールゲートは運転席から開くことができます照明ラゲッジコンパートメント。 ロック可能なフューエルフィラーフラップ、客室から調整可能な外部バックミラー、助手席乗員用カーブハンドル開閉可能なリアサイドウィンドウ。 68 68 50(37)6000 3600 9.51 93電気システムバッテリージェネレーターパワースターターモーターパワー! 12V 45A 700W 800W NISSAN e ONS

◆スウェーデン語から英語翻訳◆

Nissan Micra. MAT AND WEIGHT FUEL DECLARATION (Liter / mil eril Consumer Agency standards) Mixed driving City driving Road driving Tank volume, liters Length, cm Width, cm 365 156 Height, cm Wheelbase, cm Track width front / rear, cm Turning diameter, m Number of steering wheel turns 0.51 0.59 0, 42 40 139.5 230 134.5 / 133 8.8 3.4 Tire dimension Service weight, kg Max load, ka Max trailer weight, kg 145 SR 12 760 340 700 GUARANTEES 1 year new car guarantee 3 year car damage guarantee 6 year rust protection guarantee ENGINE STANDARD EQUIPMENT 288 Stroke volume. cc Cyl. diameter, mm Stroke length, mm Max power DIN hp (kW) at rpm Maximum torque kpm (Nm) 7.4 (73) at rpm Compression retention Recommended octane number Halogen headlights with wiper and flushing Dipped beam auto: Backlight. Warning lights. Trip feeder Windscreen wiper with two speeds and interval drying Digital with time and date. Cigarette lighter. Blupow-heated rear window with wiper and rinsing. Tinted windows all around. Electrically heated front seats. Fully covered with Konsol melan tram chairs with storage compartments. Find ring compartments on the inside of the doors. Heating and ventilation system with recirculating irradiation Fan with 3 speeds. Continuous through ventilation. Dividable rear seat The tailgate can be opened from the driver's seat Lighting luggage compartment. Lockable fuel filler flap, Exterior rear-view mirrors adjustable from the passenger compartment, Curve handle for front-seat passengers Openable rear side windows. 68 68 50 (37) 6000 3600 9.51 93 ELECTRICAL SYSTEM Battery Generator power Starter motor power! 12V 45A 700W 800W NISSAN e ONS
◆スウェーデン語◆

Nissan Micra. En liten bil för stora uppgifter Ten Micra åker man inte enbart bekvämt och billigt. Man åker säkert också. Micra är naturligtvis framhjulsdriven. I kombina- tion med bred spårvidd, lång hjulbas, framhjulsupphängning av McPhersontyp, kuggstångsstyrning och negativ styrradie ger detta härliga vägegenskaper, I alla väglag. Karossen har deformationszoner fram och bak. Själva kupén är säkerhets- förstärkt. Självklart har Micra bensintanken placerad på det absolut säkraste stället - framför bakaxeln. Rostskyddet är an- passat för nordiska förhållanden och från och med 1985 års modeller har Nissan 6 års rostskyddsgaranti. Värme- och ventilationssystemet ger dig behagligt klimat året runt, för din bekvämlighets och säkerhets skull. Luften kan återcirkuleras för snabbare uppvärmning av kupén. Förarmiljön är perfekt. Du når lätt alla reglage och instru- menten är väl samlade i synfältet. Och tänk dig själv hur lätt- parkerad en Micra är. Bara 3,65 m lång och en vändradie på 4,4 meter. Micra är dessutom en lastbar bil. Det delade föällbara bak- sätet gör Micra extra flexibel. Med en lastkapacitet som är utöver det vanliga i storleksklassen.

◆スウェーデン語~日本語翻訳◆

日産マイクラ。 大きな仕事のための小さな車テンマイクラは、快適で安価に運転できるだけではありません。 あなたもおそらく行きます。 マイクラはもちろん前輪駆動です。 広いトラック幅、長いホイールベース、マクファーソンタイプのフロントサスペンション、ラックステアリング、負のステアリング半径と組み合わせることで、あらゆる道路状況で素晴らしい道路特性を提供します。 ボディには前後に変形ゾーンがあります。 キャビン自体は安全性が強化されています。 もちろん、マイクラの燃料タンクは最も安全な場所、つまりリアアクスルの前にあります。 防錆は北欧の条件に適合しており、1985年モデルの時点で、日産は6年間の防錆保証を持っています。 暖房と換気システムは、あなたの便利さと安全のために、一年中あなたに快適な気候を与えます。 空気を再循環させて、客室をより速く加熱することができます。 ドライバー環境は完璧です。 すべてのコントロールに簡単にアクセスでき、機器は視野内で適切に組み立てられています。 そして、マイクラがいかに簡単に駐車できるかを想像してみてください。 わずか3.65メートルの長さと4.4メートルの回転半径。 マイクラも積載可能な車です。 分割折りたたみ式リアシートは、マイクラをさらに柔軟にします。 サイズクラスでは並外れた耐荷重を備えています。

◆スウェーデン語~英語翻訳◆

Nissan Micra. A small car for big tasks Ten Micra is not only comfortable and cheap to drive. You probably go too. Micra is of course front-wheel drive. In combination with wide track width, long wheelbase, McPherson-type front suspension, rack steering and negative steering radius, this provides wonderful road properties, in all road conditions. The body has deformation zones front and rear. The cabin itself is safety-reinforced. Of course, the Micra fuel tank is located in the safest place - in front of the rear axle. The rust protection is adapted to Nordic conditions and as of the 1985 models, Nissan has a 6-year rust protection guarantee. The heating and ventilation system gives you a pleasant climate all year round, for your convenience and safety. The air can be recirculated for faster heating of the passenger compartment. The driver environment is perfect. You can easily reach all the controls and the instruments are well assembled in the field of view. And imagine how easily parked a Micra is. Only 3.65 m long and a turning radius of 4.4 meters. The Micra is also a loadable car. The split folding rear seat makes the Micra extra flexible. With a load capacity that is out of the ordinary in the size class.


◆スウェーデン語◆

Mycket av "extra" är standard i Micra Med Nissan Micra får du det japanska förnuftet. Okomplice- rade, beprövade konstruktioner med lång livslängd ger drift- säkerhet. Tillsammans med den unikt låga bensinförbruk- ningen ger det mycket rimliga driftskostnader. Men förnuftet har inte tillåtits att gå så långt att Micran blivit tråkig. Tvärtom. Maken till komfort och utrustning får du leta efter i betydligt dyrare bilar. 5-växlad låda. Inifrån ställbara yttre backspeglar. Tonat glas i alla rutor. Digitalklocka med fid och datum. Vindrutetorkare med två hastigheter och intervalltorkning. Halvljusautomatik. Eluppvärmda framstolar. Helt tygklädda säten. Öppningsbara sidorutor bak. Delbart och fällbart bakre ryggstöd. Bakluckan kan öppnas från förarplats. Belysning i bagagerum. Spolare och torkare på den eluppvärmda bakrutan. Praktiska förva- ringsfack, bland annat i dörrarna. För att ge några exempel. Bromssystemet är tvåkrets med diagonal kretsindelning. En tryckutjämningsventil förhindrar att bakhjulen låser sig före framhjulen. Skivor fram och trummor bak. Servo. Micra erbjuder gott om plats för fyra vuxna i en riktigt tyst kupé. Och som kronan på verket: Du kommer undan med ca en halv liter bensin per mil vid blandad körning. När du läst så här långt har du fått en del av förklaringen till Nissans framgångar – ett av världens mest köpta bilmär- ken, Europas mest köpta japan. Nissan är värd en plats också i det svenska bilhjärtat. Den är på väg att få det.

◆スウェーデン語~日本語翻訳◆

マイクラにはたくさんの「エクストラ」が標準装備されています。日産マイクラを使えば、日本の感覚を味わうことができます。 耐用年数が長く、複雑でなく、実績のある構造により、動作の信頼性が提供されます。 独自の低ガソリン消費量とともに、非常にリーズナブルな運用コストを提供します。 しかし、ミクランを退屈にするほどの理由は許されていません。 それどころか。 あなたがはるかに高価な車で探しなければならない快適さと設備のためのパートナー。 5速ギアボックス。 内部調整可能な外部ミラー。 すべてのペインに着色ガラス。 フィッドと日付付きのデジタル時計。 2つの速度とインターバル乾燥を備えたワイパー。 浸漬ビーム自動。 電気加熱式フロントシート。 完全に布で覆われた座席。 開閉可能なリアサイドウィンドウ。 分割可能で折りたたみ可能なリアバックレスト。 テールゲートは運転席から開けることができます。 トランクの照明。 電気加熱式リアウィンドウの洗濯機と乾燥機。 ドアを含む実用的な収納コンパートメント。 いくつかの例を挙げます。 ブレーキシステムは、対角回路分割の2回路です。 圧力逃し弁は、後輪が前輪の前でロックするのを防ぎます。 フロントにディスク、バックにドラム。 サーボ。 マイクラはとても静かなコンパートメントで大人4人に十分なスペースを提供します。 そして、ケーキの上のアイシングとして:あなたは混合運転で1マイルあたり約0.5リットルのガソリンで逃げます。 ここまで読んだら、日産の成功の説明の一部を受け取っています。これは、世界で最も購入されている自動車ブランドの1つであり、ヨーロッパで最も購入されている日本です。 日産はまた、スウェーデンの自動車の心臓部に位置するに値します。 それを手に入れようとしています。

◆スウェーデン語~英語翻訳◆

A lot of "extras" are standard in the Micra With the Nissan Micra, you get the Japanese sense. Uncomplicated, proven constructions with a long service life provide operational reliability. Together with the uniquely low fuel consumption, it provides very reasonable operating costs. But reason has not been allowed to go so far that Micran has become boring. On the contrary. The partner for comfort and equipment you have to look for in much more expensive cars. 5-speed gearbox. Interior adjustable exterior mirrors. Tinted glass in all panes. Digital watch with fid and date. Windscreen wiper with two speeds and interval drying. Dipped beam automatic. Electrically heated front seats. Fully fabric-covered seats. Openable rear side windows. Dividable and foldable rear backrest. The tailgate can be opened from the driver's seat. Lighting in the trunk. Washer and dryer on the electrically heated rear window. Practical storage compartments, including in the doors. To give a few examples. The brake system is two-circuit with diagonal circuit division. A pressure relief valve prevents the rear wheels from locking in front of the front wheels. Discs at the front and drums at the back. Servo. Micra offers plenty of space for four adults in a really quiet compartment. And as the icing on the cake: You get away with about half a liter of petrol per mile in mixed driving. When you read this far, you have received part of the explanation for Nissan's success - one of the world's most bought car brands, Europe's most bought Japan. Nissan also deserves a place in the Swedish car heart. It's about to get it.

◆スウェーデン語◆

Nissan. Lite utöver det vanliga Japan är idag världens ledande nation, då det gäller biltill- verkning. Det har man inte blivit av en slump. Bakom fram- gångarna ligger en målmedveten satsning på långsiktig pro- duktutveckling. Och här nöjer sig inte Nissan med att vara näst bäst... Hos Nissan tillämpas ett kompromisslöst kvalitetstänkande. Från ritbordet till färdiga produkter. Genomgående och utan undantag för hela Nissans bilprogram. Nissan-bilarnas otroliga bränsleekonomi börjar bli världs- berömd. Inte minst ute i det bensindyra Europa. Den särklas- siga bränsleekonomin i kombination med komfort, kvalitet, köregenskaper och utrustningsdetaljer, som inte står dyrare konkurrenter efter, har gjort att Nissan nu är Europas mest köpta japanska bilmārke. Nissan Micra. Marknadens bensinsnålaste personbil Billigare kan ingen köra! Micra drar bara 0,51 l/mil vid blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer. Du tankar den billi- gaste bensinsorten, 93 oktan. Tanken rymmer 40 liter. Den räcker för 78 mils körning! Det motsvarar sträckan Malmö - Gävle. Nissan Micra. En av klassens mest välutrustade Sedd från utsidan är Micra en ganska liten bil. Inifrån sett växer den ett par klasser. Micra erbjuder bekväm plats för 4 per- soner. Utrustningsdetaljerna gör Micra till en liten "lyxbil" med 5-växlad låda, inifrån ställbara backspeglar, el-uppvärmda framstolar, tonade rutor plus en rad andra typiska Nissan- finesser som måste upplevas inifrån i den ombonade kupén


◆スウェーデン語~日本語翻訳◆

日産。 少し変わったことに、日本は今日、自動車製造に関して世界をリードする国です。 それは偶然ではありません。 成功の裏には、長期的な製品開発への断固とした投資があります。 そしてここで日産は2番目に良いことで満足していません...日産では、妥協のない品質の考え方が適用されます。 製図板から完成品まで。 日産の自動車プログラム全体で一貫性があり、例外はありません。 日産車の驚異的な燃費は世界的に有名になり始めています。 特にガソリンが高価なヨーロッパでは。 独特の燃費と快適性、品質、運転特性、装備の詳細が相まって、競合他社よりも高価ではないため、日産は現在、ヨーロッパで最も購入されている日本車ブランドとなっています。 日産マイクラ。 市場で最も燃費の良い乗用車誰も安く運転することはできません! スウェーデン消費者庁のガイドラインによると、マイクラは混合運転でわずか0.51 l /マイルを消費します。 最も安価なタイプのガソリン、93オクタンに燃料を補給します。 タンクは40リットルを保持します。 78マイルのドライブには十分です! これは、ルートMalmö-Gävleに対応します。 日産マイクラ。 クラスで最も設備の整った車の1つであるマイクラは、外から見るとかなり小型の車です。 内側から、それはいくつかのクラスを成長させます。 マイクラは4人で快適な空間を提供します。 装備の詳細により、マイクラは5速ギアボックス、調整可能なバックミラー、電気加熱式フロントシート、色付きウィンドウに加えて、居心地の良い内部から体験する必要のあるその他のさまざまな日産の典型的な機能を備えた小型の「高級車」になっています。インテリア


◆スウェーデン語~英語翻訳◆

Nissan. A little out of the ordinary, Japan is today the world's leading nation when it comes to car manufacturing. It has not happened by chance. Behind the successes is a determined investment in long-term product development. And here Nissan is not content with being the second best ... At Nissan, an uncompromising quality thinking is applied. From the drawing board to finished products. Consistent and without exception for the entire Nissan car program. Nissan cars' incredible fuel economy is starting to become world famous. Not least out in the petrol-expensive Europe. The distinctive fuel economy combined with comfort, quality, driving characteristics and equipment details, which are no more expensive than competitors, has made Nissan now Europe's most bought Japanese car brand. Nissan Micra. The market's most fuel-efficient passenger car No one can drive cheaper! Micra draws only 0.51 l / mile in mixed driving according to the Swedish Consumer Agency's guidelines. You refuel the cheapest type of petrol, 93 octane. The tank holds 40 liters. It's enough for a 78 mile drive! This corresponds to the route Malmö - Gävle. Nissan Micra. One of the class' most well-equipped Seen from the outside, the Micra is a fairly small car. From the inside, it grows a couple of classes. Micra offers comfortable space for 4 people. The equipment details make the Micra a small "luxury car" with a 5-speed gearbox, adjustable rear-view mirrors, electrically heated front seats, tinted windows plus a range of other typical Nissan features that must be experienced from the inside of the cozy cabin


ブログ一覧 | K10マーチ/MAエンジン仲間 | クルマ
Posted at 2021/08/26 18:44:31

イイね!0件タグ

今、あなたにおすすめ

関連記事

日産K10マイクラ1987.11欧 ...
ek-10stとやまさん

日産K10マイクラ欧州仕様スウェー ...
ek-10stとやまさん

K10マイクライギリス版1984年 ...
ek-10stとやまさん

K10マイクラ デンマーク仕様車カ ...
ek-10stとやまさん

K10マイクラドイツ版1983年カ ...
ek-10stとやまさん

K10マイクラ ベルギー1982年 ...
ek-10stとやまさん

この記事へのコメント

コメントはありません。

おすすめアイテム

プロフィール

「ダブルチャージクラブ日産Be -1記事まとめリンク集へ加筆しました。2021年10月19日投稿。 http://cvw.jp/b/139692/45553365/
何シテル?   10/19 20:53
Welcome!! To a Double Charge Club. ,board to hold by WEB text translation in...
みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2021/10 >>

      1 2
3 4 5 6 7 89
10 1112 1314 1516
1718 1920212223
24252627282930
31      

リンク・クリップ

愛車一覧

スズキ アルト スズキ アルト
スズキアルトHA25S、Fグレードの3型 シフトは4FAT、駆動は2WD、 初年度登録は ...
日産 マーチ 日産 マーチ
2014年1月30日夕方に 私こと、ek-10stとやまの もとに新規愛車の CBA‐A ...
日産 マーチ 日産 マーチ
10年以上連れ添った、 1990年式黒スーパーターボを追突され廃車後、 1991年式最終 ...
日産 マーチ 日産 マーチ
March Super Turbo Nissan E-EK10GFR(5MT)    ...
ヘルプ利用規約サイトマップ
©2021 Carview Corporation All Rights Reserved.